Chính Sách Thanh Toán

Chính Sách Thanh Toán

11/07/2016
Thanh toán: Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng tại công ty hoặc sau khi nhận được hàng từ nhân viên giao hàng